Calendar

Jewish Federation of Grand Rapids Community Calendar

Suggest an Event
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

30

Rosh Hashana

1

Rosh Hashana

2

3

4

5

7

8

Erev Yom Kippur

9

Yom Kippur

10

11

12

14

Columbus Day

15

17

18

21

Shmini Atzeret

22

Simchat Torah

23

24

25

26

27

28

30

31

2